Uitslag Vossenjacht 6 februari 2022
Uitzetters:
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
​11e1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12eA Categorie
B Categorie
C Categorie
1e
2e
3e
4e
5e
D Categorie