Reglementen Vossenjachtcompetitie 2022/2023

LET OP!

INSCHRIJVEN LIEFST DIGITAAL, EENMALIG VOOR HET GEHELE SEIZOEN.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN


Een vossenjacht is een spel op de fiets bedoelt als "wintertraining”. Het spel element staat hierbij voorop! De sluwe Vos (uitzetter) zet dmv pijlen een route uit waarbij hij probeert zijn jagers te slim af te zijn. Hij bouwt onderweg dus obstakels in dmv trappetjes, keuzepijlen, stukken offroad e.d. Op strategische punten zet hij een controle neer. Omdat de Vos er bij gebaat is zijn jagers te misleiden (deze krijgen bij een gemiste controle immers punten aftrek) is het zaak om tijdens de jacht goed op te blijven letten, de Vos probeert je immers in de val te lokken…

 • Het vossenjachtseizoen 2022/2023 begint op zondag 9 oktober en eindigt op zondag 19 februari 2023

 • Er wordt gereden in een A, B en C categorie.

 • Op zondag 8 januari rijden we de "Oliebollen vossenjacht” voor de Gouden,Zilveren en Bronzen Oliebol.

 • Op zondag 25 december 2022 is er geen vossenjacht ivm 1e Kerstdag
 • Op zondag 1 januari 2023 is er geen vossenjcht ivm Nieuwjaarsdag


Reglementen deelnemers

Deelname is gratis voor leden van HSK Trias, niet-leden betalen eenmalig 10 euro
Inschrijven liefst digitaal vóór 2 oktober (éénmalig)
 • Iedere deelnemer zet minstens 1 vossenjacht en maximaal 3 vossenjachten uit. Deelnemers die geen rit hebben uitgezet krijgen na de laatste vossenjacht 25 punten in mindering. Na het uitzetten van een vossenjacht ontvang je een "joker" waarmee je dubbele punten kunt verdienen.
 • Iedere deelnemer rijdt op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.
 • Deelnemers die tijdens de rit besluiten te stoppen dienen zich af te melden bij de "koddebeier" en de resterende muntjes in te leveren.
 • Iedere deelnemer dient zich ten alle tijde aan de verkeersregels te houden!
 • Iedere deelnemer ontvangt 7 muntjes. 6 in de kleur geel en 1 in de kleur blauw. Het blauwe muntje gaat in de "startemmer". Onderweg moet per controle 1 geel muntje in een emmer gedaan worden. De muntjes die je nu nog over hebt geeft je samen met het Voskaartje aan de "koddebeier" in de kantine.
 • Deelnemers/ster mogen niet over voetpaden fietsen, deze mogen ten alle tijden worden overgeslagen aangezien er geen controle op een voetpad mag staan. Een pad wordt gezien als een voetpad als dit duidelijk is aangegeven met een verkeersbord
 • Bij de "vos" krijg je op volgorde van aankomst een voskaartje met je uitslag. Deze lever je samen met je overige nummertjes in bij de koddebeier in de kantine.
 • Indien tijdens een vossenjacht de weersomstandigheden dusdanig verslechteren dat verder rijden geen zin meer heeft ontvangen de ingeschreven deelnemers na terugkomst in de kantine 10 punten. De uitzetters ontvangen dan 15 punten of ze kunnen er voor kiezen de vossenjacht op een andere datum uit te zetten, in dat geval ontvangen zij ook 10 punten.
 • Bij een of meer gemiste controles sluit je achteraan aan in de uitslag en krijg je 5 punten aftrek.
 • Aan het einde van het seizoen worden bij alle deelnemers één uitslag (de slechtste of een niet deelgenomen rit)  geschrapt. Dit is ingevoerd zodat bij verkoudheid klachten de deelnemer thuis kan blijven ivm de preventie COVID-19


Reglementen uitzetters

 • Iedere deelnemer mag maximaal 3 vossenjachten per seizoen uitzetten. Bij voorkeur met z’n tweeën. De uitzetters ontvangen 30 punten en een joker, mits hij/zij zich aan de regels houden. Bij het niet houden aan de "uitzetregels” ontvangen de uitzetters geen joker.
 • Indien de vossenjacht vervalt ivm de weersomstandigheden of corona-maatregelen behoud de uitzetter zijn joker.
 • Controles zijn knalgele emmers en staan duidelijk langs de route aan de rechterkant van de weg of pad.  Bij voorkeur in de hand gehouden door de controleur maar kan ook duidelijk op de route staan zonder dat je de controleur ziet.
 • Het maximaal aantal controles per vossenjacht is 5, Wordt dit aantal overschreden dan vervallen alle controles na de 5e. De eerste 5 controles tellen dus mee voor het opmaken van de uitslag.
 • Het is verboden voetpaden in de route op te nemen. Indien er toch een voetpad in de route is opgenomen en hier staat een controle, dan vervalt deze controle!
 • Een vossenjacht mag alleen worden uitgezet met door de vereniging beschikbaar gesteld krijt. Alleen bij offroad of gravel mag confetti en/of spuitkrijt worden gebruikt. DUS GEEN KRIJTSPRAY MEER OP DE WEG.
 • Indien het KNMI weercode ORANJE of hoger afgeeft gaat de vossenjacht niet door. Op zaterdag 12:00 wordt besloten of de vossenjacht ivm code ORANJE of hoger wordt afgelast!
 • De controleposten en de "Vos" blijven staan tot dat bij een gemiddelde van 20 km/u de deelnemers nog op tijd zijn. Gerekend vanaf de start van de A-categorie (10:15)
 • Bij een "keuzepijl" dient de bevestigingspijl in de juiste richting binnen 200 meter te zijn geplaatst. Zet niet teveel keuzepijlen in de route.
 • Indien er strand in het parcours wordt opgenomen moet je bij de eerstvolgende strandopgang eraf.

Tot slot: zet een vossenjacht uit van maximaal 2 uur! Bij veel "offroad" dus de afstand korter zodat het voor iedereen leuk is om mee te doen.

Reglementen Vossenjacht
STARTTIJDEN 2022-2023

10:00 C Categorie

10:10 B Categorie

10:15 A Categorie


We verwachten van iedere deelnemer dat hij of zij verantwoordelijkheid neemt en thuis blijft bij gezondheidsklachten.